Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy zakup spełni twoje oczekiwania, dlatego w tym artykule znajdziesz wszystkie informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Kto może zwrócić zakup

Możesz zwrócić zakup, gdy kupujesz jako konsument, czyli:

 • jesteś osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i jako osoba fizyczna kupujesz produkt na potrzeby swojej działalności, ale zakup nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.
  Na przykład prowadzisz sklep komputerowy i kupujesz bluzę medyczną na potrzeby sklepu.

Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

 • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38, pkt 3, ustawy o prawach konsumenta) w tym także odzież szytą na zamówienie klienta w ilości powyżej trzech sztuk, w niestandardowym terminie realizacji.
 • Odzieży brudnej i zniszczonej z winy kupującego.

Po wypełnieniu Formularza zwrotu masz kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę.

Jak zrezygnować z zakupu

Zgodnie z prawem, masz maksymalnie 14 dni (licząc od dnia zakupu), aby powiadomić sprzedającego (Jullita Fashion Med Aneta Czekierda, Wincentego Witosa 16, 37-710 Żurawica, Polska, shop@uniformsy.pl) o zwrocie przedmiotu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na przykład poprzez:

Po wypełnieniu Formularza zwrotu masz kolejne 14 dni kalendarzowych, aby odesłać lub przekazać nam rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz zwracaną rzecz, przed upływem terminu 14 dni. Dokonując zwrotu, kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki.

Odzież należy zwrócić wraz z dowodem zakupu na adres: Jullita Fashion Med Aneta Czekierda, ul. Wincentego Witosa 16, 37-710 Żurawica.

Zwrot kosztów zakupu

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci otrzymaną płatność za zakupiony towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar. W przypadku częściowego zwrotu towaru, gdy suma pozostawianych rzeczy nie przekracza kwoty 450 zł uprawniającej do korzystania z darmowej dostawy, zwrot pomniejszamy o koszty dostawy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat Jullita Fashion Med, Wincentego Witosa 16, Żurawica, Polska, shop@uniformsy.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.